Cart

Regulamin

Regulamin obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w ramach Gwarancji Konsumenta

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty polegającej na ochronie interesów kupującego w przypadku niezgodność przedmiotu z opisem lub uszkodzeń wynikających z umyślnej winy sprzedającego. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia istniejące w chwili zakupu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie konsumentom.

Warunki zwrotu

 1. Konsumentowi w ramach Gwarancji Konsumenckiej w przypadku wadliwości przedmiotu umowy — przysługuje uprawnienie do wymiany przedmiotu.
 2. Sprzedający jest uprawniony do zastąpienia roszczenia Kupującego dotyczącego wymiany poprzez realizację zwrotu środków za dokonany zakup — w przypadku, gdy dostarczenie rzeczy w ramach wymiany, o której mowa w ust. 3, nie byłoby możliwe lub opłacalne.
 3. Konsument chcący skorzystać z przysługujących mu uprawnień przed dokonaniem zwrotu winien skontaktować się mailowo na adres: konrad.coco@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: 534770997 z działem Obsługi Zwrotów. Zgłoszenie jest skuteczne wyłącznie w przypadku przekazania stosownych informacji wskazanymi sposobami komunikacji.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia — Sprzedający dokonuje wstępnej oceny zgłoszenia uznając lub odmawiając przyjęcia zwrotu. Sprzedający jednocześnie zastrzeża, że ostateczną decyzja może ulec zmianie w razie ujawnienia lub ustalenia innych okoliczności na późniejszym etapie, w szczególności po oględzinach przedmiotu zwrotu.
 5. Korzystającemu z Gwarancji przysługuje:
  1. bez kosztowy odbiór rzeczy przez Sprzedawcę;
  2. zwrot kosztów dostawy zakupionych produktów w zakresie 14 zł w przypadku przesyłek lub 120 zł w przypadku palety;
 6. Warunkiem przyjęcia w ramach udzielonej gwarancji zgłoszeń — stanowi przedłożenie protokołu szkody sporządzonego przy kurierze;
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów w ramach powyższych uprawnień — realizowanych poprzez wysyłkę pobraniową.
 8. Realizacji uprawnienia na rzecz Kupującego — poprzez wymianę lub zwrot środków — zostanie dokonana w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego kompletnego zgłoszenia obejmującego:
  1. Dowód zakupu;
  2. Formularz zwrotu;
  3. zakupiony towar;

 

Ograniczenia Gwarancji Konsumenckiej

 1. Gwarancja Konsumencka nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu. W wypadku uszkodzeń w transporcie zastosowanie znajduje części „Gwarancja Przewozowa”.
 2. W przypadku przedmiotów zawierających elektronikę — warunkiem skorzystania z uprawnień — jest udokumentowanie uszkodzenia oraz dokonania montażu dokumentami wystawionymi wyłącznie przez autoryzowany serwis danej marki. Towar elektroniczny nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku braku uszkodzeń, również w przypadku gdy jest nieużywany.

 

Regulamin „Gwarancja Przewozowa”

 1. Sprzedający udziela Kupującemu Gwarancji Przewozowej.
 2. Gwarancja przewozowa polega na zapewnieniu realizacji przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego do firmy kurierskiej w imieniu Kupującego w przypadku zgłoszenia uszkodzeń powstałych w przewozie.
 3. Kupujący chcący skorzystać z Gwarancji przewozowej musi przesłać kompletne zgłoszenie w ramach Gwarancji Przewozowej do Sprzedawcy na adres email: konrad.coco@wp.pl .
 4. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 3, musi zawierać:
  1. skan protokołu szkody sporządzonego w chwili odbioru paczki;
  2. protokół szkody bezwzględnie winien zawierać opis faktyczny:
   1. sposobu zabezpieczenia paczki jaki został stwierdzony w przesyłce ( folia bąbelkowa, gąbka, karton, folia stretch, taśma pakowa z nadrukiem (jakim?), naklejki informacyjne (np. nie rzucać) (ostrożnie szkło), folia bąbelkowa, gąbka, karton, folia stretch, taśma pakowa z nadrukiem (jakim?), naklejki informacyjne (np. nie rzucać) (ostrożnie szkło));
   2. informacji czy opakowanie jest uszkodzone z zewnątrz czy nie;
   3. informacji o uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych elementach paczki;
  3. dowód zakupu;
  4. upoważnienie do reprezentowania Kupującego przed firmą przewozową;
  5. dokumentacji fotograficznej uszkodzeń oraz całej paczki i zawartości;
 5. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji — Sprzedający zrealizuje zgłoszenie reklamacyjne do firmy Kurierskiej w terminie 30 dni roboczych. W przypadku braku kompletu wymaganych informacji w których mowa w ust. 16, zgłoszenie uważa się za bezskuteczne.
 6. Sprzedawca przekaże decyzję przewoźnika w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.
  W przypadku otrzymania zwrotu środków z tytułu dokonanego zgłoszenia — Sprzedawca przekaże je Kupującemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa polskiego. Udzielone powyżej Konsumentowi uprawnienia nie uchybiają przepisom o rękojmi, z których kupujący może korzystać niezależnie.
 2. Gwarancja obejmuje okres:
  1. 24 miesięcy w przypadku Gwarancji Konsumenckiej;
  2. 7 dni w przypadku Gwarancji Przewozowej;

This website uses cookies to ensure you get thThis site uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use. More information about cookies can be found on the privacy policy page.e best experience on our website.