Cart

Regulamin

Regulamin obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w ramach Gwarancji Konsumenta

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty polegającej na ochronie interesów kupującego w przypadku niezgodność przedmiotu z opisem lub uszkodzeń wynikających z umyślnej winy sprzedającego. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia istniejące w chwili zakupu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie konsumentom.

Warunki zwrotu

 1. Konsumentowi w ramach Gwarancji Konsumenckiej w przypadku wadliwości przedmiotu umowy — przysługuje uprawnienie do wymiany przedmiotu.
 2. Sprzedający jest uprawniony do zastąpienia roszczenia Kupującego dotyczącego wymiany poprzez realizację zwrotu środków za dokonany zakup — w przypadku, gdy dostarczenie rzeczy w ramach wymiany, o której mowa w ust. 3, nie byłoby możliwe lub opłacalne.
 3. Konsument chcący skorzystać z przysługujących mu uprawnień przed dokonaniem zwrotu winien skontaktować się mailowo na adres: konrad.coco@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: 534770997 z działem Obsługi Zwrotów. Zgłoszenie jest skuteczne wyłącznie w przypadku przekazania stosownych informacji wskazanymi sposobami komunikacji.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia — Sprzedający dokonuje wstępnej oceny zgłoszenia uznając lub odmawiając przyjęcia zwrotu. Sprzedający jednocześnie zastrzeża, że ostateczną decyzja może ulec zmianie w razie ujawnienia lub ustalenia innych okoliczności na późniejszym etapie, w szczególności po oględzinach przedmiotu zwrotu.
 5. Korzystającemu z Gwarancji przysługuje:
  1. bez kosztowy odbiór rzeczy przez Sprzedawcę;
  2. zwrot kosztów dostawy zakupionych produktów w zakresie 14 zł w przypadku przesyłek lub 120 zł w przypadku palety;
 6. Warunkiem przyjęcia w ramach udzielonej gwarancji zgłoszeń — stanowi przedłożenie protokołu szkody sporządzonego przy kurierze;
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów w ramach powyższych uprawnień — realizowanych poprzez wysyłkę pobraniową.
 8. Realizacji uprawnienia na rzecz Kupującego — poprzez wymianę lub zwrot środków — zostanie dokonana w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego kompletnego zgłoszenia obejmującego:
  1. Dowód zakupu;
  2. Formularz zwrotu;
  3. zakupiony towar;

 

Ograniczenia Gwarancji Konsumenckiej

 1. Gwarancja Konsumencka nie obejmuje uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu. W wypadku uszkodzeń w transporcie zastosowanie znajduje części „Gwarancja Przewozowa”.
 2. W przypadku przedmiotów zawierających elektronikę — warunkiem skorzystania z uprawnień — jest udokumentowanie uszkodzenia oraz dokonania montażu dokumentami wystawionymi wyłącznie przez autoryzowany serwis danej marki. Towar elektroniczny nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku braku uszkodzeń, również w przypadku gdy jest nieużywany.

 

Regulamin „Gwarancja Przewozowa”

 1. Sprzedający udziela Kupującemu Gwarancji Przewozowej.
 2. Gwarancja przewozowa polega na zapewnieniu realizacji przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego do firmy kurierskiej w imieniu Kupującego w przypadku zgłoszenia uszkodzeń powstałych w przewozie.
 3. Kupujący chcący skorzystać z Gwarancji przewozowej musi przesłać kompletne zgłoszenie w ramach Gwarancji Przewozowej do Sprzedawcy na adres email: konrad.coco@wp.pl .
 4. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 3, musi zawierać:
  1. skan protokołu szkody sporządzonego w chwili odbioru paczki;
  2. protokół szkody bezwzględnie winien zawierać opis faktyczny:
   1. sposobu zabezpieczenia paczki jaki został stwierdzony w przesyłce ( folia bąbelkowa, gąbka, karton, folia stretch, taśma pakowa z nadrukiem (jakim?), naklejki informacyjne (np. nie rzucać) (ostrożnie szkło), folia bąbelkowa, gąbka, karton, folia stretch, taśma pakowa z nadrukiem (jakim?), naklejki informacyjne (np. nie rzucać) (ostrożnie szkło));
   2. informacji czy opakowanie jest uszkodzone z zewnątrz czy nie;
   3. informacji o uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych elementach paczki;
  3. dowód zakupu;
  4. upoważnienie do reprezentowania Kupującego przed firmą przewozową;
  5. dokumentacji fotograficznej uszkodzeń oraz całej paczki i zawartości;
 5. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji — Sprzedający zrealizuje zgłoszenie reklamacyjne do firmy Kurierskiej w terminie 30 dni roboczych. W przypadku braku kompletu wymaganych informacji w których mowa w ust. 16, zgłoszenie uważa się za bezskuteczne.
 6. Sprzedawca przekaże decyzję przewoźnika w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania.
  W przypadku otrzymania zwrotu środków z tytułu dokonanego zgłoszenia — Sprzedawca przekaże je Kupującemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa polskiego. Udzielone powyżej Konsumentowi uprawnienia nie uchybiają przepisom o rękojmi, z których kupujący może korzystać niezależnie.
 2. Gwarancja obejmuje okres:
  1. 24 miesięcy w przypadku Gwarancji Konsumenckiej;
  2. 7 dni w przypadku Gwarancji Przewozowej;